Yazılım dilleri nelerdir? Yazılım alanları nelerdir?

YAZILIM DİLLERİ NELERDİR?
Yazılım dilleri nelerdir?
Öncelikle Yazılım Nedir?
Yazılımın temeli bilgisayara teker teker ne yapacağını nasıl çalışacağını söyleyen
ve aktaran komut ve veri topluluğudur. Bilgisayarın tüm fiziksel parçalarının
tamamına donanım denir iken onlara birer işlev sağlayan ise yazılımdır.
Farklı farklı amaçlara hizmet eden yazılım dilleri ve programlar vardır.

Yazılım Çeşitleri Nelerdir?
Uygulama yazılımları,
Sistem Yazılımları,
Bilgisayar Yazılımları,
Elektronik Yazılımlar.

Yazılımda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Yazılımın öncelikli amacı beklenti ve ihtiyaçlara tamamen karşılık vermesidir.
Kolay kullanılan ve kullanıcı dostu ara yüze sahip ve basit kullanışlı programları
yapmaya olanak vermelidir.

Yazılımcı Ne İş yapar?
Bir yazılımcı, programcı; mobil cihazlarda, bilgisayar veya elektronik eşyalarda kullanılmak
üzere programlar yazar, tasarlar ve geliştirir. Var olan programları geliştirir.
dijital çağın en özel mesleklerinden biri olduğu kesinlikle söylenebilir.
Başarılı bir yazılımcı olmak için yazılım dili bilmek olmazsa olmazdır.

Yazılım alanları
1-) Gömülü Sistemler:
Yazılı olduğu sistemi akıllı hale getiren elektronik donanım ve yazılımla oluşmuş entegre
sisteme denir. Elektronik yazılımı içindedir.
– Assembly
– C
– C++

2-) Masaüstü Uygulama:
Masaüstü uygulamalar kullanıcının makinesinde çalışan yazılımlardır.
-c#
– java

3-) Mobil Uygulama:
Alanın adı üstünde olduğu gibi kısaca telefon sistemleri üzerinde yapılan
programlamalardır.
– Android işletim sistemi için:
– java
– İos işletim sistemi için:
– Swift
– Her iki işletim sistemi için:
– Kotlin
dillerini kullanabilirsiniz.
4-) Siber Güvenlik:
Sunucular, Elektronik sistemler, ağlar, mobil cihazlar ve verileri kötü amaçlı
saldırılardan korumaya çalışma programlamasıdır. Diğer bir tabirle gizlilik
sağlamak için kullanılır.
-Linux
bilinmelidir.
5-) Veri bilimi – Makine öğrenmesi – Yapay zeka
Veri bilimi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden
bilgi ve öngörü elde etmek için bilimsel yöntemleri,
süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan çok disiplinli bir alandır.

Makine öğrenimi – makine öğrenmesi
Bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veri tabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan
algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır.

Yapay zekâ:
İnsanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından görüntülenen doğal zekânın aksine makineler tarafından görüntülenen zekâ çeşididir.

6-) Oyun Geliştirme:
Dijital sanat olarak tabir edilebilecek oyun geliştirme alanı için en çok kullanılan
2 platform Unity ve Unreal Engine4’tür. Unity’de daha çok C# vardır. Unreal
Engine 4’te ise kodlamaya ihtiyaç duymadan hazılayabilecek olduğunuz gibi isterseniz
c++ ile geliştirme de yapalabilmektesiniz.
– C#
– C++

7-) Web Geliştirme:
Front-End(Ön-yüz) ve Back-End(Arka-Yüz) olarak 2 gruba ayrılır.
Front-End söylediğimiz gibi ön yüzüdür, gözle görülen kısmıdır.
Görsellik, tasarım ve stil üzerinde çalışırlar.
-HTML
-CSS
-JAVASCRİPT
Kullanılır.

Back-End ise sitenin işlevsellik kazandığı kısmıdır.
Sitenin genel işleyişi buraya bağlıdır. Front-End(ön-yüz)’den veri alarak çalışır.
-PHP
-ASP.NET
-SQL
Kullanılır.
Diğer Yazılarımız İçin…